«Κουρεμένα» ενοίκια: Τέλος χρόνου για τη δήλωση Φεβρουαρίου

Μέχρι τις 20 Απριλίου η διπλή πληρωμή στους ιδιοκτήτες ακινήτων για τα «χαμένα» ενοίκια του Φεβρουαρίου και Μαρτίου

Τα «κουρεμένα» έως 100% ενοίκια για το μήνα Φεβρουάριο θα πρέπει να δηλώσουν μέχρι σήμερα Τετάρτη οι  ιδιοκτήτες ακινήτων  προκειμένου να αποζημιωθούν για τις εισοδηματικές απώλειες που έχουν υποστεί.

Η συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων Covid γίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και με βάση τις δηλώσεις του Φεβρουαρίου θα υπολογιστεί η αποζημίωση για δυο μήνες που θα λάβουν οι ιδιοκτήτες για τα «χαμένα» ενοίκια για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο.

Οι φορολογούμενοι που υποχρεωτικά δεν εισπράττουν καθόλου ενοίκια ή εισπράττουν το 60% των μισθωμάτων θα πληρωθούν από το κράτος για δυο μήνες στο δεύτερο δεκαήμερο του Απριλίου όταν θα αρχίσει να ανοίγει σταδιακά η αγορά και οι επιχειρήσεις θα ανεβάζουν ξανά ρολά.

Ειδικά για τα μειωμένα ενοίκια του Μάρτιου και για όσες  μισθώσεις έχουν συναφθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021, οι ιδιοκτήτες θα απαλλαγούν από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης Covid στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Για τη ζημιά που έχουν υποστεί οι φορολογούμενοι θα λάβουν προκαταβολικά την αποζημίωση με βάση τη δήλωση Covid Φεβρουαρίου, εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

1.  Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.

2. Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

3.  Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

4. Ο μισθωτής-εργαζόμενος να τελεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας για τον Μάρτιο.

5.  Να έχει υποβληθεί, για τις μισθώσεις αυτές, δήλωση COVID τον Φεβρουάριο.

Παράλληλα θα πρέπει να πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις όπως οι μισθωτές να είναι πληττόμενοι και να δικαιούνται «κούρεμα» ενοικίου.

Παράδειγμα

Για παράδειγμα ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος το οποίο ενοικιάζει 1.000 ευρώ το μήνα σε επιχείρηση που είναι κλειστή με κρατική εντολή (κατάστημα ενδυμάτων) έως τις 20 Απριλίου θα λάβει τις   αποζημιώσεις δυο μηνών, οι οποίες αντιστοιχούν το 80% των ενοικίων που δεν εισπράχθηκαν τον  Φεβρουαρίου και το  Μάρτιο του 2021. Για το ενοίκιο των 1.000 ευρώ το μήνα που δεν έχει εισπράξει ο ιδιοκτήτης θα δει στον τραπεζικό του λογαριασμό ποσό αποζημίωσης ύψους 1.600 ευρώ, το οποίο θα αντιστοιχεί στο 80% του ποσού των 2.000 ευρώ, που ισούται με τα ενοίκια δύο μηνών.

Πηγή: News.gr


Σχολιασμός

Γράψτε το σχόλιό σας

Δείτε Επίσης