Μια δυάδα στη λαδόκολλα!
Μπαρμπαδάκια καλημέρα  Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο μέγαρο της οδού Αχαρνών η συνεδρίαση της ερευνητικής ομάδας του Καθηγητή.Στη συνεδρίαση προσήλθαν ελάχιστοι επιστήμονες από την Αττική, καθώς δεν κρίθηκε σκόπιμο